W Poznaniu zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

Organizatorem przedsięwzięcia był dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta w Poznaniu. Partnerami projektu, tradycyjnie już, były: Centrum Kultury Zamek, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Polski w Poznaniu oraz Katedra Dramatu Teatru i widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konkurs został objęty patronatami honorowymi przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Patronat medialny objęły: Wielkopolska Telewizja Kablowa spółka z o.o., portal epoznań.pl, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Poznaniu, Radio Merkury oraz Forum Penitencjarne.

W konkursie wzięło udział 12 zespołów teatralnych z całej Polski.
Pierwszy dzień konkursu rozpoczął się spektaklem Wierzchowskiej Grupy Teatralnej z Zakładu Karnego w Wierzchowie „Peron IV”, a następnie wystąpiły: Jubilo z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu w spektaklu „Odzwierciedlenie” oraz Grupa Epizod z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu ze spektaklem „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”.  
Drugiego dnia zaprezentowała się żeńska grupa teatralna Druga Szansa z Aresztu Śledczego w Opolu w spektaklu "Dobru i zło”. Kolejny zespół (także żeński) z Oddziału Zewnętrznego w Turawie Widnokręgi zaprezentował spektakl "Za głosem serca”. Ostatnią grupą tego dnia była męska grupa teatralna Próba z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu w spektaklu "Cudne manowce”.
Trzeci dzień przeglądu teatrów rozpoczął się w "Ósemkach" spektaklami „Okrutny zapach perfum” grupy Korektor z Zakładu Karnego w Kwidzynie, oraz "Czekając na..." zespołu Piktogram z Zakładu Karnego w Sztumie. Jako ostatnia tego dnia wystąpiła grupa Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu w spektaklu "Poczta Anielska”.
W ostatnim  dniu przeglądu więziennych grup teatralnych można było obejrzeć sztukę "Za pięć godzin zobaczę Jezusa” grupy Restart z Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu, oraz "Zielony Kapturek” teatru kukiełkowego Teatr Dwóch Scen z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Zespołem kończącym konkursowe zmagania był Teatr Innego Świata z Aresztu Śledczego w Poznaniu w spektaklu "Shrek i przyjaciele".

Po naradzie, jury konkursu przyznało I miejsce ex aequo: teatrowi Piktogram z Zakładu Karnego w Sztumie za sztukę „Czekając na…” oraz grupie Jubilo z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu za spektakl „Odzwierciedlenie”, II miejsce ex aequo: Wierzchowskej Grupie Teatralnej za przedstawienie „Peron IV” oraz poznańskiemu Teatrowi Innego Świata za „Shreka i przyjaciół". III miejsce zajął teatr Próba z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu za „Cudne Manowce”.

Wyróżnienia otrzymali:
- EPIZOD  z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.,
- DRUGA SZANSA z Aresztu Śledczego w Opolu,
- WIDNO-KRĘGI z Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu,
- KOREKTOR  z Zakładu Karnego w Kwidzynie,
- IMPRO z Zakładu Karnego w Krzywańcu,
- RESTART z Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu,
- TEATR DWÓCH SCEN z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie.
 
Jury z satysfakcją podkreśliło wysoki poziom IV Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, doceniło bogactwo języka, rozwiązań i pomysłów scenicznych.

Po uroczystym wręczeniu nagród zeprezentowany został spektakl "Czekając na…”.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej


zdjęcia: Arkadiusz Michalak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej