- Bardzo się cieszę, że Służba Więzienna zmienia się na lepsze, jest zupełnie inną formacją niż była 8 lat temu. Słyszę to od szeregowych funkcjonariuszy, od osób, które w SW pełnią zupełnie podstawowe obowiązki – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas dzisiejszej (21 września br.) konferencji towarzyszącej podpisaniu umowy na budowę kwater tymczasowych i modernizację obecnych obiektów Centralnego Zarządu SW. W wydarzeniu uczestniczyli również wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz płk Piotr Sękowski, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Inwestycja zdecydowanie poprawi warunki pracy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Powstanie około 30 pokoi administracyjno-biurowych wraz z zapleczem sanitarnym. Przewidziano też salę konferencyjną na 250 osób oraz ekspozycyjną o pow. 50 mkw.

- Jesteśmy przykładem w całej Europie. Inne państwa pytają o nasze doświadczenia dotyczące zmiany systemu penitencjarnego i programu „Praca dla więźniów”. Bardzo mnie cieszy, że priorytety inwestycyjne, jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe, w pierwszej kolejności są lokowane w Warszawie. Bo tutaj jest największy problem, jeśli chodzi o dostępność funkcjonariuszy  – zaznaczył wiceminister Sebastian Kaleta.

Nowoczesna formacja

- Od 2017 roku, od pierwszej ustawy modernizacyjnej, Służba Więzienna może się rozwijać. Jesteśmy już inną formacją, nowoczesną i atrakcyjną dla nowych kandydatów – dodał płk Piotr Sękowski.

Inwestycja obejmuje rozbudowę pokoi mieszkalnych, budowę sali treningowej dla grupy interwencyjnej, archiwum oraz miejsca postojowe dla samochodów parkujących na terenie jednostki. Przebudowana zostanie również brama wjazdowa wraz z całym systemem ochronnym. - Priorytetem dla kierownictwa SW oraz kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości jest poprawa warunków pełnienia służby naszych funkcjonariuszy. Istotne jest dla nas, żebyśmy do naszej formacji przyjmowali najlepszych z najlepszych. Rozbudowa infrastruktury zachęci kandydatów, aby do nas wstępowali. Chcemy, żeby takich inwestycji było jeszcze więcej – mówił płk Piotr Sękowski.

Resocjalizacja przez pracę

Umowę podpisali dyrektor Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe Artur Dziadosz oraz mjr Nikodem Banaś, dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Koszt całej inwestycji to ponad 134 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

- Nie ma lepszej formy resocjalizacji niż praca. Przed 2015 rokiem pracowała 1/3 osadzonych. W tej chwili 96 proc. więźniów mogących wykonywać pracę, jest zatrudnionych. Zatrudnieni otrzymują płacę minimalną, ale co ważne, pomniejszoną o składkę na Fundusz Aktywizacji Zawodowej – przypomniał wiceminister Michał Woś.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej