Służba Więzienna informuje, że 16 marca 2020 roku, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, wprowadzono zarządzenia w 30 jednostkach penitencjarnych, mające na celu wstrzymanie widzeń.

Jednocześnie wprowadzono ograniczenia w realizacji przez osadzonych zatrudnienia zewnętrznego.

Podjęte działania profilaktyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym, a także funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa.

Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili może zostać wprowadzony zakaz widzeń, wstrzymanie zatrudnienia zewnętrznego osadzonych oraz inne obostrzenia także w innych aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie całego kraju.

 

ppłk Elżbieta Krakowska

Rzecznik Prasowy

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej