6 maja 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Służbie Więziennej związków zawodowych ze stroną służbową.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz ze swoim zastępcą gen. Andrzejem Leńczukiem, a także przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Głównym celem spotkania było omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami funkcjonariuszy Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyznawania dodatku służbowego. Strony związkowe przedstawiły szczegóły swoich propozycji w tym zakresie. W większości omawianych punktów strona społeczna (związki zawodowe) doszła do porozumienia. Strona służbowa zobowiązała się do wyliczenia kosztów związanych z przedstawionymi propozycjami. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 19 maja br.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej