Służba Więzienna informuje, że 17 marca 2020 roku, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, wprowadzono zarządzenia, mające na celu wstrzymanie widzeń, w kolejnych 65 jednostkach penitencjarnych. Ograniczeniami w realizacji odwiedzin i wstrzymaniem zatrudnienia zewnętrznego osadzonych objęto już blisko 100 aresztów śledczych, zakładów karnych i oddziałów zewnętrznych.

Podjęte działania profilaktyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym, a także funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa.

W każdej chwili, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym podobne obostrzenia mogą być wprowadzone w pozostałych aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie całego kraju.

ppłk Elżbieta Krakowska

Rzecznik Prasowy

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej