17 czerwca 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie strony służbowej z przedstawicielami działających w Służbie Więziennej związków zawodowych.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński ze swoimi zastępcami oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na czele z przewodniczącym Czesławem Tułą i Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Andrzejem Kołodziejskim. Podczas spotkania strona służbowa przedstawiła zmodyfikowaną propozycję zasad przyznawania dodatku służbowego. Partnerzy społeczni zostali poproszeni o przekazanie stronie służbowej swoich stanowisk do dnia 21 czerwca br. Spotkanie odbyło się w atmosferze dialogu.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej