Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński zaprosił przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” do udziału w kolejnym trójstronnym spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie CZSW w dniu 17 czerwca 2021r.


Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej