W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 13 września br. spotkanie wiceministra Michała Wosia i kierownictwa Służby Więziennej z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

Głównym tematem spotkania była waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej.

– Naszym najważniejszym zadaniem jest zatrzymanie jak największej liczby doświadczonych funkcjonariuszy w służbie, a wzrost uposażeń jest jednym z elementów, który w tym pomaga – zapowiedział wiceminister Michał Woś.

W myśl podjętych ustaleń w 2024 roku funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymają podwyżkę w wysokości 12,3 procent, czyli ok. 905 zł brutto wraz z nagrodą roczną.

Waloryzacją w wysokości 12,3 procent objęci zostaną także pracownicy cywilni SW. Stanowić to będzie dla nich przeciętny wzrost wynagrodzenia o ok. 915 zł brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Wiceminister zapowiedział też, że szersze informacje na temat przyszłorocznej waloryzacji znajdą się w piśmie, które zostanie skierowane do funkcjonariuszy za pośrednictwem związków zawodowych.

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości i SW oraz strona związkowa opowiadają się stanowczo za utrzymaniem w styczniu i lutym przyszłego roku aktualnego mechanizmu wyrównującego (określonego w Ustawie okołobudżetowej na 2023 r.).

Dodatkowy fundusz motywacyjny

Wiceminister Michał Woś zapewnił też, że do końca września 2023 roku funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym zostanie wypłacona jednorazowa wypłata z dodatkowego funduszu motywacyjnego. Dla funkcjonariuszy wyniesie ona ok. 1130 zł brutto, a dla pracowników cywilnych ok. 1190 zł brutto.

Poza przewodniczącym w spotkaniu z wiceministrem Michałem Wosiem uczestniczyli także: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. insp. Jacek Kitliński oraz sędzia Mirosław Przybylski, dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stronę związkową reprezentowali Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.  Szefom związków towarzyszyli współpracownicy.

Stały wzrost wynagrodzeń, lepsze warunki pracy                           

Od 2015 do 2023 roku uposażenia w Służbie Więziennej wzrosły o 68 procent. Ponadto resort sprawiedliwości w ramach Programu Modernizacji Służby Więziennej od lat prowadzi działania podnoszące komfort pracy i bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Do 2025 roku blisko 2 mld zł zostaną przeznaczone m.in. na poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, nowy sprzęt, lepsze warunki pracy oraz wzmocnienie etatowe jednostek formacji.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej