Z dniem dzisiejszym Minister Sprawiedliwości powołał mjr. Marcina Strzelca na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Akt powołania wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Mjr Marcin Strzelec w 2015 roku uzyskał na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Ukończył wyższe studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej na kierunku informatyka i studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menadżerskiej,

Pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w dniu 17 listopada 2003 roku, a służbę jako funkcjonariusz pełni od 1 czerwca 2004 roku. W okresie od 1 września 2015 roku do 7 marca 2017 roku pełnił obowiązki zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Następnie został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności. Jednocześnie mjr Marcin Strzelec od 20 kwietnia 2017 roku został delegowany do pełnienia służby poza Służbę Więzienną w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale do spraw Służby Więziennej Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz objął funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu do spraw zmiany modelu naboru i szkolenia w Służbie Więziennej. 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej