Z dniem 24 stycznia 2024 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk Renatę Niziołek na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Akt powołania wręczyła Wiceminister Sprawiedliwości Maria Ejchart. Uroczyste spotkanie odbyło się z udziałem dyrektorów biur i kierowników zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Ppłk Renata Niziołek ze Służbą Więzienną związana jest od 1 listopada 1995 r. Na początku swojej kariery zawodowej pełniła funkcję psychologa działu penitencjarnego Zakładu Karnego W Nowej Hucie, a od 1 sierpnia 2003 r. była kierownikiem tego działu. Funkcję kierownika pełniła przez 4 lata, po czym kontynuowała swoją służbę na stanowisku specjalisty ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Pierwszego czerwca 2009 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie - Podgórzu i funkcję tą pełniła do końca marca 2018 r. Od 1 kwietnia 2018 r. pracowała w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie na stanowisku zastępcy dyrektora. Z dniem 26 lutego 2019 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej