Z dniem 14 marca 2024 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Bartłomieja Turbiarza na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Akt powołania wręczyła Wiceminister Sprawiedliwości Maria Ejchart. Uroczyste spotkanie odbyło się z udziałem dyrektorów biur i kierowników zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

płk Bartłomiej Turbiarz – pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w 2003 roku jako wychowawca w jednostce podstawowej, w której pełnił również obowiązki oficera prasowego. W 2010 roku został rzecznikiem prasowym dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, gdzie wykonywał również obowiązki specjalisty ds. penitencjarnych. W 2016 roku, został przeniesiony do pełnienia służby w zespole prasowym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Od 2019 roku pełnił służbę jako specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, by w 2023 roku zostać powołanym na stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

płk Bartłomiej Turbiarz z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu: pedagogiki resocjalizacyjnej, Public Relations oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas swojej aktywności zawodowej ukończył kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu szeroko rozumianej współpracy z mediami, wystąpień publicznych oraz protokołu dyplomatycznego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej