19 maja 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie strony służbowej z przedstawicielami działających w Służbie Więziennej związków zawodowych.

W spotkaniu udział wzięli: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś wraz z Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej MS Arturem Strumnikiem, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński ze swoimi zastępcami oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa jak również Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Celem spotkania było m.in. omówienie przesłanych przez partnerów społecznych propozycji związanych z wynagrodzeniami funkcjonariuszy Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyznawania dodatku służbowego. Wiceminister Sprawiedliwości wspólnie z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej przedstawili propozycje regulacji dodatku służbowego, które będą poddane szczegółowej analizie przez organizacje związkowe. Partnerzy społeczni zobowiązali się do przekazania stronie służbowej swoich stanowisk do dnia 24 maja br. Po tym terminie odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące poruszanych zagadnień.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej