- Praca funkcjonariuszy Służby Więziennej jest często niedoceniana. A przecież są ludzie bez których Polska nie byłaby bezpiecznym krajem – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na dzisiejszej (2 października br.) konferencji prasowej przed budynkiem Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie.

Jak zauważył minister, statystyki wskazują, że Polska jest jednym z najbezpieczniejszych europejskich krajów. – Praca organów ścigania w obszarze walki z przestępczością nie miałaby sensu, gdyby nie funkcjonariusze Służby Więziennej. Oni biorą na siebie ciężar egzekwowania odpowiedzialności karnej dla najgroźniejszych przestępców – podkreślił Zbigniew Ziobro.

Ministerstwo Sprawiedliwości od 2016 r. inwestuje w Służbę Więzienną, przez co zwiększa się bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy. – Od kiedy jestem Ministrem Sprawiedliwości zostały uruchomione – po raz pierwszy w historii – dwa wielkie programy modernizacji Służby Więziennej. Znalazły one swój wyraz również w inwestycji w Oddział Zewnętrzny w Stargardzie. Powstały tu dwa nowe pawilony penitencjarne i hala produkcyjna – mówił minister Zbigniew Ziobro. W ramach inwestycji powstał również budynek administracyjny o powierzchni prawie 1500 metrów kwadratowych.

Szef resortu sprawiedliwości podziękował radnemu Dariuszowi Mateckiemu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. – Jako radny wielokrotnie wnioskował o inwestycje w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie – dodał Zbigniew Ziobro.

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie. Łącznie w podległych mu jednostkach od 2016 r. zrealizowano 45 projektów inwestycyjnych za kwotę ponad 150 milionów złotych. Poza Stargardem zrealizowano inwestycje m.in. w Nowogardzie, Goleniowie, Międzyrzeczu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej