21 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Przemyślu, w której uczestniczył gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W obchodach wzięło udział również wielu znamienitych gości, m.in. senator RP Mieczysław Golba, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, dyrektorzy jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie, szefowie lokalnych służb mundurowych, przedstawiciel związków zawodowych NSZZFiPW a także duchowieństwo.

Uroczystość, którą uświetniała obecność Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  w Rzeszowie, Orkiestry Wojskowej oraz pocztów sztandarowych służb mundurowych, rozpoczęła się mszę świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przemyślu. Liturgię celebrował arcybiskup diecezji przemyskiej ks. Adam Szal.

Po mszy uczestnicy przemaszerowali na Rynek Starego Miasta, gdzie odbyła się ceremonia nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Przemyślu. Po symbolicznym wbiciu pamiątkowych gwoździ oraz po wpisach do księgi pamiątkowej nastąpiło poświęcenie sztandaru.

- Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Przemyślu zasługują na sztandar, przede wszystkim za swoją ciężką pracę i przywiązanie do służby oraz za wielką odpowiedzialność, z jaką podchodzą do wykonywania swoich trudnych i niejednokrotnie niebezpiecznych obowiązków - mówił senator Golba. 

- Sztandar jest symbolem miłości do ojczyzny i godnej służby. To znak tożsamości i wspólnoty – powiedział gen.insp. Jacek Kitliński, składając gratulacje funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Przemyślu.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Podczas ceremonii nadania sztandaru można było odwiedzić stoisko promocyjne Służby Więziennej, by zobaczyć wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, jak też dowiedzieć się o warunkach naboru do naszej formacji.

Sztandar Zakładu Karnego w Przemyślu będzie używany podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, w uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie awansów na wyższe stopnie służbowe, wręczania orderów i odznaczeń.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: Pan Dariusz Delmanowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej