- Często zapomina się, jak ważną rolę odgrywa Służba Więzienna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Praca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie miałaby sensu bez pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszego (18 września br.) nadania sztandaru Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zwierzchnik Służby Więziennej dziękował funkcjonariuszom za niezwykle ciężką, wymagającą profesjonalizmu, oddania i poświęcenia pracę. – Chcemy, by opinia publiczna znała wysoką wartość funkcjonariuszy Służby Więziennej. Państwa praca zasługuje na szacunek społeczeństwa – mówił Zbigniew Ziobro.

Przypomniał, że od czasu kiedy został Ministrem Sprawiedliwości, wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wzrosło średnio o ponad 60 proc. Zapewnił prowadzenie kolejnych działań zmierzających do zapewnienia kolejnych podwyżek wynagrodzeń. – Funkcjonariuszki i funkcjonariusze Służby Więziennej zasługują, by poprawiało się bezpieczeństwo ich pracy. Po raz pierwszy, na przestrzeni długich lat wolnej Polski, uzyskaliśmy na ten cel dodatkowe miliardy złotych w ramach dwóch programów modernizacji Służby Więziennej – podkreślił minister.

Dzięki pierwszemu wielkiemu programowi modernizacji SW, na który budżet państwa przeznaczył ponad 1,5 miliarda złotych, przeprowadzono m.in. wiele inwestycji budowlanych oraz zakupiono nowy sprzęt i uzbrojenie. Wartość realizowanego obecnie, drugiego programu modernizacji SW, wynosi prawie dwa miliardy zł.

Jak zauważył minister, funkcjonariusze Służby Więziennej kontynuują tradycje Straży Więziennej z czasów II Rzeczypospolitej. – Jej funkcjonariusze byli pierwsi w służbie Polski. Nie tylko wykonując swoją ciężką pracę, ale również broniąc Polski podczas agresji. W sowieckim obozie w Ostaszkowie zamordowano wielu oficerów i funkcjonariuszy Straży Więziennej. Wielu z nich zginęło również z rąk niemieckiego okupanta – przypomniał Zbigniew Ziobro.

Minister Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że funkcjonariusze Służby Więziennej i innych polskich służb mundurowych zasługują na szacunek. – Żołnierze i przedstawiciele Straży Granicznej pełniący wartę na naszych granicach, bronią naszego bezpieczeństwa przed wojną hybrydową realizowaną przez Putina i Łukaszenkę. Gdyby nie ich służba, w Polsce doszłoby do chaosu spowodowanego napływem milionów uchodźców – podkreślił Zbigniew Ziobro. Dodał, że te słowa kieruje do służb mundurowych, kiedy pod ich adresem kierowane są kłamliwe zarzuty. – Reżyser Agnieszka Holland bruka polski mundur i porównuje młodych funkcjonariuszy do kryminalistów – wskazał.

- Sztandar odzwierciedla nasze wspólne cele, jest nośnikiem naszych wartości i tradycji. To nasza duchowa moc – stwierdził podczas rzeszowskich uroczystości Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Nadanie sztandaru zakładowi karnemu przez Ministra Sprawiedliwości stanowi wyraz uznania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Sztandar nawiązuje do najlepszej tradycji tej formacji. Jest znakiem zaszczytnej służby państwu polskiemu i polskiemu społeczeństwu. Przypomina funkcjonariuszom i pracownikom o etosie Służby Więziennej. Posiadanie sztandaru pozwala też godnie reprezentować zakład karny podczas oficjalnych uroczystości.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej