Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w uzgodnieniu z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wosiem doceniając służbę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, podjęli decyzję o przekazaniu dodatkowych środków finansowych na wypłatę nagród uznaniowych.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej  w 2021 r. otrzymają nagrody nie mniejsze niż służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nagrody wypłacone zostaną do 20 grudnia 2021 r.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej dziękuje wszystkim osobom pełniącym służbę i pracującym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej za zaangażowanie i poświęcenie z jakim codziennie, chroniąc obywateli przez sprawcami przestępstw, dbają o bezpieczeństwo i porządek w zakładach karnych i aresztach śledczych.  

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej