31 lipca br. w Zakładzie Karnym w Gębarzewie otworzono kolejną halę produkcyjną, w której zatrudnienie znajdzie 112 osadzonych.

Dzięki otwarciu drugiej już hali przybywa miejsc zatrudnienia przede wszystkim dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, czyli tej grupy osadzonych, którzy ze względu na charakter i okoliczności popełnionego przestępstwa muszą być izolowani od reszty społeczeństwa w sposób uniemożliwiający im kontakt ze światem zewnętrznym. Hala powstała w ramach programu "Praca dla więźniów" zainicjowanego w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a realizowanego przez Służbę Więzienną. Jego ideą jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa osadzonych.

W wydarzeniu udział wzięło wiele znamienitych gości. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej reprezentował Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Tomasz Zając, uroczystość swoją obecnością zaszczycili też: radny sejmiku województwa wielkopolskiego Robert Popkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz, przedstawiciel firmy Jeremias Janusz Borzych i Marcin Mróz, a także dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, prezes Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Żydowie Małgorzata Pietrzak-Sikorska oraz kapelan gębarzewskiego więzienia ks. Piotr Dworek.

Oddając w naszej jednostce do działalności produkcyjnej już drugą halę, dajemy kolejnej grupie skazanych praktyczną możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenia szans na sukces po opuszczeniu zakładu karnego, a tym samym zmniejszamy ryzyko recydywy i powrotności do przestępstwa – powiedział ppłk Jarosław Korytowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Płk Cezary Kosacz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu dziękował kontrahentowi zewnętrznemu za wybór gębarzewskiej jednostki jako miejsca prowadzenia biznesu i zatrudnienie więźniów. – To, że zdecydowaliście się państwo na współpracę z nami i ulokowanie swoich inwestycji na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie pokazuje, że przeprowadzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma więziennictwa, jak również zmiana przepisów dotyczących korzystniejszych warunków zatrudniania osadzonych ma sens i przynosi wymierne efekty.

Bliźniacza hala, podobnie jak pierwszy obiekt powstała ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. 51 proc. wynagrodzenia jednego więźnia zasila FAZS, a 7 proc. trafia do Funduszu Sprawiedliwości.

tekst mjr Krystian Rynarzewski

zdjęcia szer. Joanna Kasprzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej