Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości powołał dziś (12 stycznia br.) Pułkownika Andrzeja Peckę na stanowisko dyrektora Służby Więziennej.

Pułkownik Andrzej Pecka ze SW związany jest od 1 sierpnia 1992 roku. W pierwszych latach swojej kariery zawodowej pełnił służbę jako wychowawca w Areszcie Śledczym w Krakowie i Radomiu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, przez wiele lat był związany z Biurem Prawnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej, gdzie pracował jako radca prawny.

1 stycznia 2011 roku został mianowany doradcą dyrektora generalnego Służby Więziennej, a następnie był pełnomocnikiem dyrektora generalnego do spraw przeciwdziałania korupcji. W latach 2015-2016 pułkownik Pecka pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego SW, po czym kontynuował swoją służbę jako doradca. W maju 2020 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych.    


Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej