W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się uroczyste obchody Święta Służby Więziennej.

Podczas uroczystości komendant COSSW w Kulach płk Łukasz Górny wręczył order, odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe w obecności zastępcy komendanta COSSW w Kulach mjr. Krystiana Sapuna oraz kierownika Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie mjr. Dominika Fristera. Order Świętego Pawła Apostoła, Patrona Służby Więziennej otrzymała Teresa Żurawska, specjalista działu kwatermistrzowskiego ośrodka w Kulach. Na wniosek Komendanta COSSW w Kulach Minister Sprawiedliwości nadał odznaki „Za zasługi dla więziennictwa” – trzy srebrne i jedną brązową. 16 osób otrzymało awans na wyższy stopień służbowy.

Obchody Święta Służby Więziennej są okazją do wyrażenia uznania oraz podziękowania wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom, których praca gwarantuje bezpieczeństwo w społeczeństwie. Gratulując odznaczonym, komendant podkreślił, że należą oni do jednej z najważniejszych służb mundurowych w Polsce. Podziękował też pracownikom i funkcjonariuszom za trud, jaki wkładają w realizację powierzonych im obowiązków.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz słuchacze szkolenia zawodowego chorążych.

tekst kpt. Iwona Kotynia

zdjęcia ppor. Marcin Kryń

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej