12-14 lipca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się odprawa kierownictwa SW z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW i  Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wstępie odprawy podziękował za dobrą służbę i zaangażowanie w trudnym dla wszystkich, zwłaszcza dla jednostek penitencjarnych, czasie pandemii. Podkreślił, że bardzo dobra praca funkcjonariuszy, szybka reakcja na zagrożenia, dyscyplina i odpowiedzialność przełożyły się na efekty w postaci bezpieczeństwa i porządku w jednostkach. Zwrócił uwagę, że zapewnienie właściwej atmosfery służby i pracy jest dla kierownictwa resortu sprawiedliwości oraz Służby Więziennej sprawą kluczową.

Podziękowania za dobrą służbę skierował też do zebranych Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący Służbę Więzienną Michał Woś. Przedstawił plany i założenia resortu na najbliższy czas, w tym zmiany legislacyjne, rozwój dozoru elektronicznego, przywracanie, po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej, wysokich wskaźników zatrudnienia osadzonych.

Podczas odprawy omówiono m.in. zagadnienia prawne, kadrowe, szkoleniowe. penitencjarne, związane z ochroną i bezpieczeństwem, finansami, więzienną służbą zdrowia, funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego. Szczegółowo przeanalizowano realizację programu „Praca dla więźniów”, perspektywy rozwoju zatrudnienia skazanych, stan wykonania zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

Kierownictwo Służby Więziennej zwróciło także uwagę na konieczność przestrzegania, w dalszym ciągu, zasad reżimu sanitarnego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz konieczność kontynuacji skutecznych działań promujących i motywujących funkcjonariuszy oraz osadzonych do szczepień przeciwko Covid-19.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej