28-31 stycznia 2020 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada kierownictwa SW z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW i NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem modernizacji, nowych inwestycji i profesjonalizacji służby. Wszystko możliwe było dzięki dobrej sytuacji finansowej.  Podobny pod tym względem będzie także rok bieżący.

- powiedział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Rok 2019 przyniósł pierwszy od wielu lat wzrost uposażeń wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników, realizację większej liczby awansów i podwyżki dodatków służbowych. Dzięki korzystnym rozwiązaniom legislacyjnym wprowadzono płatne nadgodziny. Nastąpiły istotne zmiany w systemie szkolenia funkcjonariuszy. Swą działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki.

Kolejny rok realizacji programu "Praca dla więźniów" zakończył się podniesieniem wskaźników zatrudnienia oraz wzrostem wpływów do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Wysoko ocenić należy bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych. Odnotowano spadek wielu niepożądanych zdarzeń. Niestety takie, choć w niewielkiej skali, nie ominęły formacji. Podczas odprawy zostały szczegółowo omówione wraz z przekazaniem rekomendacji w celu minimalizowania ich występowania w przyszłości.

Szczególną uwagę poświęcono często nieuzasadnionym zarzutom i nieobiektywnym przekazom medialnym na temat funkcjonowania więziennictwa. Przy tej okazji zwrócono uwagę na konieczność systematycznego informowania opinii publicznej o działaniach formacji, jej zadaniach i bardzo ważnej roli w systemie bezpieczeństwa państwa.

Omówiono zagadnienia prawne, kadrowe, penitencjarne, związane z ochroną i bezpieczeństwem, finansami, więzienną służbą zdrowia, funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego.

 

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej