Podsumowanie roku 2020 oraz cele na rok bieżący były tematami rocznej odprawy kierownictwa Służby Więziennej. W związku z sytuacją epidemiczną odbyła się ona poprzez system wideokonferencji.

W dniach 3-4 marca 2021 r. w odprawie służbowej uczestniczyli wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelni kapelani więziennictwa, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Wielowymiarowe działania Służby Więziennej w minionym roku były w znacznym stopniu zdeterminowane przez przedsięwzięcia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w jednostkach organizacyjnych. Podczas odprawy wiele uwagi poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego kadry i osadzonych. Omówiono także zadania zrealizowane w 2020 r., w szczególności w zakresie modernizacji służby, inwestycji, programu „Praca dla więźniów”, rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego, czy też działań skupiających się na szeroko rozumianej poprawie warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Przedstawiono również zamierzenia na rok 2021.

Wiceminister sprawiedliwości podziękował kadrze więziennej za pracę w 2020 roku i podkreślił, że był on szczególnie trudny i wyjątkowy z uwagi na epidemię koronawirusa. Minister Michał Woś przedstawił priorytety i kierunki działań proponowane przez resort w zakresie funkcjonowania więziennictwa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, ale też pozwolą na budowanie silnej formacji i pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. W roku bieżącym ważnymi zagadnieniami dla resortu pozostają: bezpieczeństwo epidemiczne w jednostkach penitencjarnych, inwestowanie w kadrę, kontynuacja programu „Praca dla więźniów”, realizacja planów inwestycyjnych oraz rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz jego zastępcy szczegółowo podsumowali działania realizowane przez Służbę Więzienną w minionym roku i omówili zadania formacji na rok 2021. Wśród nich, poza zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego, niezmiennie najważniejsze są zadania płynące z misji Służby Więziennej: ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz utrzymanie bezpieczeństwa i ładu w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorzy poszczególnych komórek Centralnego Zarządu Służby Więziennej przedstawili analizy związane z nadzorowaną przez nich częścią służby. Głos zabrali także przedstawiciele związków zawodowych.

Zespół prasowy CZSW

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej