Aktualna sytuacja więziennictwa, stan bezpieczeństwa, realizacja programu „Praca dla więźniów”, ocena procesu przejmowania całości zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego oraz realizacja zadań związanych z wykonaniem budżetu, to podstawowe tematy poruszane podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

22-24 października br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej, w której uczestniczyli m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Omówiono sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania więziennictwa, problematykę zagadnień penitencjarno-ochronnych oraz dokonano analizy realizacji zadań związanych z wykonaniem budżetu Służby Więziennej w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z ustawą modernizacyjną. Przestawione zostały efekty realizacji programu „Praca dla więźniów”, dzięki któremu obecnie zatrudnionych jest blisko 57% skazanych, a wskaźnik zatrudnienia w populacji skazanych kwalifikujących się do pracy osiągnął już blisko 85%. Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski przedstawiał zagadnienia, statystyki oraz analizy dotyczące odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, realizowanego od 1 października br. przez 25 załóg terenowych, zlokalizowanych w 23 jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Dyrektorzy i kierownicy biur i zespołów CZSW przedstawili informacje dotyczące ich działalności, a dyrektorzy okręgowi funkcjonowanie programu „Praca dla więźniów”, efekty i plany rozwojowe, w tym te związane z budową kolejnych hal produkcyjnych dla skazanych. Przedstawiciel NSZZFiPW podsumował zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy stroną służbową a partnerem społecznym.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej