Będzie kolejna podwyżka wynagrodzenia.

Dzięki przyjętej przez rząd w 2016 roku ustawie modernizacyjnej Służby Więziennej, w której kwotę ponad 1,5 mld zł przeznaczono na więziennictwo, w 2019 roku każdy funkcjonariusz otrzymał podwyżkę średnio ok. 500 złotych na etat. Kolejna podwyżka wynagrodzenia zostanie wypłacona w tym roku. Pieniądze na realizację zobowiązań są już zagwarantowane w budżecie i zostaną wypłacone po podpisaniu stosownych rozporządzeń (Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej). Rozporządzenia są już przygotowywane. Szczegółowy podział podwyżek został skonsultowany ze związkami zawodowymi działającymi w Służbie Więziennej.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej