W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 podpisano dzisiaj (27 marca 2024 r.) porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Dotyczy ono dofinansowania projektu pt. „Kompleksowe działania szkoleniowo-aktywizacyjne mające na celu przygotowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności do skutecznego powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa”. Projekt jest w głównej mierze współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Sygnatariuszami porozumienia byli Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Aneta Zaraś i Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej