Podpisano porozumienie, wypracowane przez przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej i stronę społeczną (zespół kadrowo-płacowy NSZZFiPW), w sprawie realizacji wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, który nastąpi od 1 maja br. Podpisy pod porozumieniem złożyli gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Czesław Tuła - przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW.

Strony porozumienia uzgodniły sposób i formę wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SW z dodatkowych środków finansowych uzyskanych na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na zróżnicowanie poziomu uposażeń funkcjonariuszy najmniej zarabiających:

podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy w 2 grupie zaszeregowania na stanowisku strażnika o kwotę 48 zł,

podwyższenie dodatków służbowych funkcjonariuszom SW w służbie stałej, spełniającym obligatoryjne przesłanki do jego zwiększenia:

- do kwoty 600 zł miesięcznie - którzy odbyli szkolenie zawodowe zakończone złożeniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski,

- do kwoty 500 zł miesięcznie - którzy odbyli szkolenie zawodowe zakończone złożeniem egzaminu na pierwszy stopień chorążego,

- do kwoty 400 zł miesięcznie - którzy odbyli szkolenie zawodowe zakończone złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski.

Ponadto podczas spotkania poruszono zagadnienia mające na celu ustalenie zasad dotyczących realizacji wzrostu uposażeń funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2019 r. w ramach przedsięwzięcia ustalonego w ustawie modernizacyjnej. Strony uzgodniły, że środki te w całości przeznaczone będą na wzrost uposażeń zasadniczych wraz z wynikającymi z tego skutkami obligatoryjnymi.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej