Pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajową Radą Kuratorów zawarto dzisiaj (19 marca 2024 r.) porozumienie o współpracy.

Jego sygnatariuszami byli Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka i Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Dariusz Palmirski. Porozumienie dotyczy m.in. realizacji zadań o charakterze resocjalizacyjnym, wychowawczym, diagnostycznym oraz profilaktycznym, wspierania wzajemnych inicjatyw, wymiany doświadczeń i wiedzy, a także popularyzowania i promowania obu instytucji.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej