4 września br. na dziedzińcu Komendy Głównej Policji odbył się uroczysty apel z okazji 23. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Służbę Więzienną reprezentował gen. Andrzej Leńczuk, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uroczystości poprzedziła msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Wzięły w nich udział rodziny poległych funkcjonariuszy II RP, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Federacji Rodzin Katyńskich, duchowieństwo, szefowie służb mundurowych. Wydarzenie zakończyło składanie wieńców przy Obelisku „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska”.

Uroczyste otwarcie Polskiego Cmentarza w Miednoje miało miejsce 2 września 2000 r. Powstał z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 25 zbiorowych mogiłach spoczęły szczątki ponad 6300 jeńców wojennych obozu w Ostaszkowie. Ofiarami zamordowanymi przez NKWD w 1940 r. byli, m.in. funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej, kontrwywiadu, żołnierze i oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza, żandarmi.

Zespół Prasowy CZSW

zdjęcia mjr SG J. Wtorkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej