Główne obchody upamiętniające 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się 31 lipca br. na placu Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego w Warszawie uroczystą mszą świętą polową i Apelem Pamięci z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

1 sierpnia delegacja z Centralnego Zarządu Służby Więziennej uczestniczyła w uroczystościach przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Tego dnia płk Piotr Sękowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej brał udział w obchodach odbywających się przy pomniku na kurhanie na Cmentarzu Powstańców Warszawy, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy i ich powstańczego wojska.

Warszawskie obchody rocznicowe zakończą się 2 października br.

Choć uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 79 lat odbywają się głównie w Warszawie, obchodzone są tak naprawdę w całym kraju. W wielu miejscach pamięć i hołd bohaterom oddają funkcjonariusze Służby Więziennej. Nasi funkcjonariusze już od kilku dni prowadzą w swoich jednostkach lekcje historii dla osadzonych, podczas których opowiadają o bohaterskim zrywie żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej okupowanej Warszawy. O okolicznościach wybuchu powstania i jego przebiegu więźniowie dowiadywali się z więziennego radiowęzła, pogadanek informacyjnych, a także podczas wykonywania plakatów, gazetek tematycznych. Niektórzy osadzeni mogli sprawdzić swoją wiedzę o Powstaniu Warszawskim w konkursach orgaznizowanych w jednostkach.

Sami więziennicy upamiętniają powstańczych bohaterów porządkowaniem ich mogił, znajdujących się w wielu miejscach w Polsce.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17, tzw. godzinie W. Miało skończyć się po kilku dniach, a trwało ponad dwa miesiące. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji i przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej.  

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej