21 grudnia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się spotkanie wigilijne. Gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej w imieniu wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia i swoim życzył wszystkim świątecznej radości, rodzinnej atmosfery oraz pokoju.

– Mijający rok był bardzo trudny, bo reformy, które w ostatnim czasie przeprowadzaliśmy, wymagały od nas wszystkich wiele poświęcenia. Dziękuję funkcjonariuszom i pracownikom za spokój w jednostkach – mówił generał Kitliński.

Religijną część spotkania poprowadzili naczelni kapelani więziennictwa – ks. Adam Jabłoński i ks. dr Andrzej Lewczak pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy, reprezentującego bpa Wiesława Lechowicza, ordynariusza polowego Wojska Polskiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego wraz z zastępcą Klaudią Podkalicką, gen. Jacek Kitliński i jego zastępcy: gen. Andrzej Leńczuk, płk Krzysztof Stefanowski, płk Piotr Sękowski, szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej płk Zbyszko Nowak, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. Edukacji Prawnej i Proobronnej Młodzieży Kajetan Rajski, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Na uroczystości obecni byli również: mjr Mariusz Kuryłowicz ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Artur Dziadosz, Dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” oraz dyrektorzy biur i kierownicy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr Służby Więziennej, a także Piotr Ornoch, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność i Paweł Altwasser, przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZFiPW.

Spotkanie zakończyło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

 

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej