Dzisiaj (tj.12 lutego) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej oraz Krajowej Rady Kuratorów.

W spotkaniu ze strony Krajowej Rady Kuratorów uczestniczyli: Przewodniczący KRK Dariusz Palmirski oraz zastęca przewddniczącego Jacek Bem. Delegacji Służby Więziennej przewodniczyła Zastęca Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej ppłk Renata Niziołek. Spotkanie dotyczyło omówienia kwestii wzajemnej współpracy majacej na celu skuteczniejsze realizowanie ustawowych zadań obu organów. Określono plany współpracy na najbliższą przyszłość, które realizowane będą w kilku płaszczyznach i na różnych poziomach funkcjonowania Służby Więziennej.   

Zespół prasowy CZSW 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej