Do Centralnego Zarządu Służby Więziennej dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. „Czyńmy pokój” – to tegoroczne hasło akcji.

– Dzisiaj chcielibyśmy wręczyć ten symbol pokoju, który ma zachęcić każdego z nas i wszystkie instytucje, do których docieramy do szerzenia go w swoim środowisku i przekazania nadziei w naszych niespokojnych czasach – powiedział przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego od 37 lat co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie obiega cały świat.

Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego włączyli się w akcję w 1991 r. Niosąc lampiony ze światłem do instytucji państwowych, urzędów, parafii, szkół, szpitali, domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.  

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej