Służba Więzienna stara się w jak najlepszy sposób przygotować swoich podopiecznych do życia na wolności. W wołowskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi osadzeni zdobywają umiejętności introligatorskie.

Organizacja oddziaływań terapeutycznych prowadzonych wobec osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi jest określona w Indywidualnych Programach Terapeutycznych sporządzanych przez personel działu. Stanowią one podstawę opracowania programów, mających na celu m.in. niwelowanie deficytów podopiecznych czy prowadzenie zajęć aktywizacyjnych. W ramach tych ostatnich prowadzone są pracownie terapii zajęciowej służące leczeniu i usprawnianiu za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Mają one nie tylko wartość leczniczą, wychowawczą i kształcącą, ale służą też przekwalifikowaniu dotychczasowych umiejętności zawodowych.

Wołowska jednostka penitencjarna dysponuje sześcioma pracowniami, m.in. introligatorską. Osadzeni uczą się naprawiania zniszczonych księgozbiorów zakładowej biblioteki, wytwarzania nowych okładek do książek czy zdobienia opraw. Na potrzeby administracji zakładu wykonują również oprawy druków dokumentacji wewnętrznej. W ten sposób skazani realizujący tak precyzyjne i czasochłonne zadania przyswajają trudną sztukę spokoju, opanowania i cierpliwości, będące podstawą w funkcjonowaniu człowieka nie tylko w warunkach izolacji penitencjarnej, ale w codziennym życiu poza murami zakładu karnego. Terapia zajęciowa stanowi zatem ważny element aktywizacji osób pozbawionych wolności i sprzyja przygotowaniu osadzonych do życia na wolności.

tekst i zdjęcia por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej