8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej w całej Polsce miały miejsce związane z tym świętem wydarzenia. Z tej okazji na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana honorowa posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Obchodzony po raz drugi

Dzień Tradycji Służby Więziennej ustanowiono wraz z nowelizacją ustawy o SW w lipcu 2022 roku. Dla polskiego więziennictwa 8 lutego jest dniem szczególnym. 105 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał dokument w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dzięki jego dekretom powstała Straż Więzienna stanowiąca fundament polskiego więziennictwa. Co ciekawe, była to pierwsza formacja mundurowa w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach.

 

Uczcili poległych i zmarłych

Rano kierownictwo Służby Więziennej złożyło wieńce pod tablicą In Memoriam w gmachu Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jest ona poświęcona m.in. funkcjonariuszom Straży Więziennej i Służby Więziennej, którzy zginęli lub zmarli na służbie. Następnie na Wojskowych Powązkach uczczono pamięć zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników Straży Więziennej. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Stanisława Sokołowskiego, pierwszego – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – naczelnika łęczyckiego więzienia, który był m.in. nauczycielem, żołnierzem Legionów Polskich, podporucznikiem rezerwy piechoty Wojska Polskiego, a także propagatorem resocjalizacyjnej funkcji kary pozbawienia wolności.

 

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza

W samo południe na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonano uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uczestniczyli w niej wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka. Nie zabrakło zastępców dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Renaty Niziołek i gen. Piotra Sękowskiego, jak również pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego gen. Pawła Nasiłowskiego. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza polskiego więziennictwa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, a także Sekretarz Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” Mariusz Kołosowski. Następnie złożono wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Asystę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej.

 

Szanowni Państwo!

 

W tym roku po raz drugi obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej. A wszystko zaczęło się 105 lat temu, kiedy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał akty prawne, na podstawie których utworzono Straż Więzienną.

8 lutego 1919 r. datowany jest więc jako początek polskiego więziennictwa i formacji stojącej na straży państwowego bezpieczeństwa.

Tradycja jest tym, co nas łączy i wyróżnia. Dzięki niej znamy swoje korzenie. Dlatego czerpmy z naszej tradycji, to co najlepsze i kultywujmy ją.

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom naszej formacji, by przynależność do niej stanowiła zawsze źródło dumy i satysfakcji.

 

Płk dr Andrzej Pecka

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej