Dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości 38 funkcjonariuszom Służby Więziennej nadano po raz pierwszy odznaki „Zasłużony dla krwiodawstwa w Służbie Więziennej”. Wyróżnionym wręczyli je wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart i  Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka. Przed ministerstwem zaparkował krwiobus, w którym mundurowi i pracownicy ministerstwa oddawali krew.

Uroczystość zbiegła się z przypadającym na 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawcy. Dzień ten jest okazją do świętowania i podziękowania honorowym dawcom krwi na całym świecie za ich dar krwi. To również sposobność do wyrażenia wdzięczności krwiodawcom Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości za regularne donacje.

Przyznawana po raz pierwszy odznaka „Zasłużony dla krwiodawstwa w Służbie Więziennej” stanowi formę wyróżnienia i podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa oraz innym osobom szczególnie zaangażowanych w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w SW.

Po ceremonii wiceministra sprawiedliwości powiedziała, że te odznaczenia są chyba najbardziej demokratyczne i uniwersalne jakie można dostać w służbie. – Nie zależą one bowiem od stopnia, stażu, wieku ani od jednostki, w której się służy. Zależą jedynie od tego z jaką determinacją człowiek chce się dzielić tym, co ma – mówiła Maria Ejchart. –  Państwo dzielą się tym, co najcenniejsze, a nie można chyba oddać więcej drugiemu człowiekowi. Bo właściwie dzisiaj wszystko można zastąpić, oprócz krwi. Bardzo bym chciała, aby Państwa postawa przyczyniła się do tego, abyśmy za rok mogli powiedzieć, że dwa, trzy razy więcej funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oddało krew. Dziękuję Państwu, gratuluję i proszę o więcej.

Płk dr Andrzej Pecka podziękował odznaczonym za ofiarność i postawę zachęcając do dalszej aktywności na rzecz popularyzacji honorowego krwiodawstwa wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Inicjatorem powstania odznaki „Zasłużony dla krwiodawstwa w Służbie Więziennej” był Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej, który organizuje i promuje regularne akcje krwiodawstwa, w które włączają się również inne służby mundurowe. Są to m.in. akcje:  Służymy Pomocą mamy to we krwi”, „Mundurowy Dar Serca” czy „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”. Tylko w ub. roku więziennicy oddali 6182,55 litrów krwi! W tym roku podczas akcji „Służymy pomocą mamy to we krwi” – 1727,36 l, a w trwającym jeszcze „Mundurowym Darze Serca”, który wystartował w maju – po raz pierwszy w formule ogólnopolskiej – już zebrano niemal 800 litrów krwi. Akcja ta trwa do końca lipca, więc kto może, niech do niej dołączy.

ESK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej