Dzisiaj (29 grudnia) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się spotkanie odpowiedzialnego za więziennictwo wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia z kadrą dowódczą Służby Więziennej.

Chcę gorąco podziękować każdemu z Państwa i kierownictwu Służby Więziennej za rzetelne, dobre, właściwe i skuteczne wykonywanie swoich codziennych obowiązków w miejscach, gdzie pełnicie służbę – powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Wiceminister podkreślił, że mijający rok był rokiem dobrym dla Służby Więziennej pod względem utrzymania spokoju oraz porządku w jednostkach penitencjarnych i to mimo kolejnego roku pracy w pandemii. Przypomniał o istotnych rozwiązaniach związanych z podpisaną przez prezydenta RP ustawą o programie modernizacji Służby Więziennej, której głównym założeniem jest jeszcze skuteczniejsze wykonywanie swoich obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Omówił zmiany legislacyjne jakie są procedowane w Ustawie o Służbie Więziennej i Kodeksie Karnym Wykonwczym, których efektem będzie m.in. poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński przyłączył się do podziękowań wiceministra skierowanych do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników. Przypomniał, że polska Służba Więzienna w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 na tle innych krajów europejskich wypada bardzo dobrze. Dyrektor Generalny ocenił, że pozytywne zmiany, które zachodzą w Służbie Więziennej, utrwalają bezpieczeństwo funkcjonariuszy, poprawiają warunki pełnienia służby, a tym samym bezpieczeństwo obywateli.

Podczas odprawy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wręczył decyzje personalne powołania od 1 stycznia 2022 na stanowiska dyrektorów okręgowych. Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Opolu zostanie płk Andrzej Tesarewicz. Na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie powołany został płk Artur Koczerba. Natomiast stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie obejmie ppłk Wojciech Szczudło.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej