18 sierpnia 2023r. odbyły się uroczystości pogrzebowe Ireny Odrzywołek – strażniczki więziennej zgładzonej w 1946 roku przez komunistów za współpracę z podziemiem niepodległościowym. Jej szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych. W uroczystościach udział wziął m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny koncelebrowaną przez abp. Marka Jędraszewskiego, podczas której wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył rodzinie ś.p. Ireny Odrzywołek pośmiertnie nadany Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Po zakończonej mszy kondukt pogrzebowy przeszedł  ulicami Rakowicką i Prandoty na cmentarz Rakowicki gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego, rodzina otrzymała złożoną flagę, która okrywała trumnę, następnie odbyło się złożenie prochów do grobu oraz złożenie wieńców. W imieniu Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia wieniec złożył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński. Kwiaty od Służby Więziennej złożyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej i proobronnej młodzieży Kajetan Rajski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie ppłk Zbigniew Zadora.

W uroczystościach pogrzebowych organizowanych przez Wojewodę Małopolskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie udział wzięli również członkowie rodziny Ireny Odrzywołek, środowiska niepodległościowe, przedstawiciele władz, służb mundurowych oraz przedstawiciele placówek oświatowych. Udział Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej oraz pocztu sztandarowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej nadał uroczystości godną oprawę.

Irena Odrzywołek była strażniczką w tzw. więzieniu św. Michała przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, w którym po II wojnie światowej komuniści trzymali żołnierzy konspiracji niepodległościowej.  Wiosną 1946 r. podjęła współpracę z uwięzionymi partyzantami. W sierpniu 1946 r. pośredniczyła w nawiązaniu łączności między więźniami oraz działającą w Krakowie 6. kompanią Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”. Przemyciła do więzienia pistolety i granaty, które przekazała ppor. Bolesławowi Pronobisowi „Ikarowi” a także innym wtajemniczonym konspiratorom. Dzięki broni, dostarczonej przez współpracującą z „Ikarem” strażniczkę więźniowie rozbroili strażników i bez żadnego wystrzału opanowali niemal całe więzienie. Dzięki temu 18 sierpnia 1946 r. połączone działania uzbrojonych więźniów wewnątrz budynku i partyzantów z zewnątrz doprowadziły do rozbicia więzienia i uwolnienia 62 więźniów związanych z podziemiem niepodległościowym. Za pomoc więźniom komunistycznego reżimu Irena Odrzywołek zapłaciła życiem. W chwili śmierci miała niespełna 21 lat.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej