W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w dniach 24- 26 stycznia br. odbyła się narada wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart z przewodniczącymi wydziałów penitencjarnych i kierownictwem Służby Więziennej.

W naradzie wzięli udział także przedstawiciele kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej.

Wykład inauguracyjny wygłosił pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw nieletnich prof. dr hab. Marek Konopczyński. W trakcie narady omówiono między innymi aktualną sytuację polskiego więziennictwa oraz najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności.
 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej