– Otrzymujecie Państwo nagrodę za odwagę. Zrobiliście coś ważnego nie dla siebie, ale dla dobra wspólnego – powiedziała Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart podczas dzisiejszej (4 czerwca br.) ceremonii wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznak Semper Paratus.

Odznaki Semper Paratus wręczono w Ministerstwie Sprawiedliwości:

majorowi Cezaremu Mecwaldowskiemu,

majorowi Tomaszowi Nawrockiemu,

major Służby Więziennej w stanie spoczynku Magdalenie Chojnackiej,

majorowi Służby Więziennej w stanie spoczynku dr. Robertowi Poklekowi.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka przyznał odznaczenia na podstawie zarządzenia nr 62/2012 w sprawie ustanowienia odznaki Semper Paratus.

Wiceministra Maria Ejchart podkreśliła, że żadna instytucja nie może funkcjonować bez ludzi odważnych. – W Służbie Więziennej jest wiele odważnych osób. Ale takich, którzy zdobyli się na gest, nie zważając na jego konsekwencje, jest niewielu. Państwo są wyjątkowi, proszę przyjąć moje gratulacje i wyrazy najwyższego uznania – stwierdziła.

– Odznaka Semper Paratus, czyli Zawsze gotowy - dotychczas była przyznawana za szczególne męstwo i odwagę. W tym roku wprowadziłem nową przesłankę dla funkcjonariuszy, którzy są wierni rocie ślubowania Służby Więziennej – zwrócił się do odznaczonych Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka.

Treść ślubowania określa art. 41 ustawy o Służbie Więziennej. Mówi on m.in., że funkcjonariusz jest zobligowany do wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z przepisami Konstytucji, innych ustaw i zasadami etyki zawodowej.

Semper Paratus – Zawsze gotowy, to jedno z odznaczeń nadawanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. Jest przyznawane od 2010 r. m.in. tym, którzy w trakcie realizacji zadań służbowych lub w czasie wolnym od służby dokonali czynu świadczącego o ich szczególnej odwadze, lub męstwie albo przyczynili się do podniesienia sprawności działania Służby Więziennej.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej