W związku z objęciem w Ministerstwie Sprawiedliwości funkcji podsekretarz stanu, sprawującej nadzór nad Służbą Więzienną, Maria Ejchart wzięła udział w spotkaniu wigilijnym pracowników Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Wiceministra sprawiedliwości odwiedziła też kilka cel i złożyła osadzonym życzenia świąteczne oraz noworoczne.

– Jestem ogromnie wzruszona, że właśnie w tym miejscu rozpoczynam moją służbę na stanowisku wiceministry sprawiedliwości, odpowiedzialnej za Służbę Więzienną – powiedziała Maria Ejchart. – Jest to bowiem pierwsza jednostka penitencjarna, w której prowadziłam zajęcia dla skazanych – dodała, nawiązując do swojej wcześniejszej działalności w organizacjach pozarządowych na rzecz praw osadzonych. – Mam świadomość, jak trudna jest to jednostka, największa w Polsce i jedna z największych w Europie. Dlatego z wielkim szacunkiem myślę o Państwa pracy – zapewniła.

Wiceministra Ejchart zadeklarowała, że zabezpieczenie interesów i praw funkcjonariuszy Służby Więziennej jest jednym z priorytetów nowego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Poinformowała również, że nawiązała już konstruktywny dialog ze związkami zawodowymi.

– Chcę bywać tutaj częściej i spotykać się z Państwem – powiedziała wiceministra sprawiedliwości. – Chcę, żeby moja funkcja była sprawowana bliżej państwa. Moje drzwi są dla państwa zawsze otwarte – oświadczyła.

Na zakończenie swojego krótkiego wystąpienia wiceministra Ejchart złożyła życzenia pracownikom Służby Więziennej:

– Życzę państwu, żeby kolejny rok był dla państwa bezpieczny oraz lepszy niż poprzedni – powiedziała. – Chciałabym także, żeby ten rok mogli państwo zakończyć z nadzieją, że wiele rzeczy szybko się poprawi i że będziemy razem pracować nad tym, żeby ta poprawa była realna.

Wiceministrę Sprawiedliwości przywitali Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, ppłk Łukasz Pieńkos oraz dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, płk Zbigniew Brzostek. Obecni na spotkaniu wigilijnym podzielili się opłatkiem. Wielu pracowników Służby Więziennej skorzystało z okazji, aby osobiście złożyć życzenia wiceministrze sprawiedliwości.

Wiceministra Ejchart poprosiła gospodarzy o zaprowadzenie na oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych. Rozmawiała tam z pełniącymi dyżur oddziałowymi o warunkach ich pracy, złożyła również życzenia świąteczne oraz noworoczne kliku osadzonym, z którymi spotkała się w celach mieszkalnych.

 

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej