Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś uczestniczył dziś (24 kwietnia br.) w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu dla osadzonych. Dzięki inwestycji funkcjonariusze Służby Więziennej zyskają lepsze warunki pracy i będą mogli skuteczniej resocjalizować więźniów.

- To historyczny dzień dla Opola Lubelskiego. Kolejne inwestycje wymiaru sprawiedliwości sprowadzają na Lubelszczyznę miliony złotych. Po pięknym budynku sądu powstaje tu obiekt niezwykle istotny dla bezpieczeństwa – zaznaczył Michał Woś.

Wiceminister podkreślił, że resort sprawiedliwości inwestuje w poprawę bezpieczeństwa na terenie całego kraju. Istotne jest także to, że nowy pawilon więzienny, którego koszt wyniesie ok. 35 mln złotych, powstaje nie tylko za pieniądze podatnika. Dzięki sprawnie funkcjonującemu programowi Praca dla więźniów, „sponsorami” budynku są także sami osadzeni. Odprowadzają bowiem składki na Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

- Opole Lubelskie przeżywa renesans instytucji wymiaru sprawiedliwości dzięki takim inwestycjom. Wsparcie warunków, w jakich służą funkcjonariusze SW, to kolejna ważna decyzja – mówił lubelski poseł Jan Kanthak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nowy pawilon na 258 miejsc powstaje w ramach programu modernizacji więziennictwa.

Za inwestycję dziękował Ministerstwu Sprawiedliwości Zastępca Dyrektora Generalnego SW gen. Andrzej Leńczuk. W wydarzeniu udział brali też m.in.: Bolesław Gzik, wicewojewoda lubelski, mjr Piotr Kozłowski, dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa. 

Inwestycja ma być gotowa na koniec 2024 roku, a to pozwoli pozyskać dodatkowe miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych. Przyczyni się to też do powstania nowych miejsc pełnienia służby dla chętnych do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej