Ogłoszony przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV Ogólnopolski Konkurs na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności, pod patronatem Dyrektora Generalnego, został rozstrzygnięty.

O nagrodę można było się ubiegać w trzech obszarach tematycznych:

- młodociani,

- skazani starsi (60+) lub niepełnosprawni,

- skazani na karę dożywotniego pozbawiania wolności lub 25 lat pozbawienia wolności.

Innowacyjne i wartościowe

Członkowie jury podkreślili, że najwyższy poziom zgłoszonych programów był w kategorii „dla seniorów”. Po raz kolejny w zgłoszonych propozycjach znalazło się wiele interesujących, a niejednokrotnie innowacyjnych pomysłów, które z powodzeniem mogą być realizowane w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności. Komisja miała bardzo trudny wybór z uwagi na różnorodność złożonych prac i ich niekwestionowaną wartość.

Oceniający i oceniani

 Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, prof. dr hab. Piotr Stępniak, prof. dr hab. Robert Opora, doc. dr Małgorzata Leśniak, dr Monika Marczak, dr Katarzyna  Mirosław-Nawrocka, dr Monika Badowska-Hodyr, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W obszarze kategorii pierwszej, tj. młodociani,  wyróżniono program pt „Efekt motyla" autorstwa mjr. Roberta Pokleka,  ppor. Katarzyny Chruściel, szer. Katarzyny  Daniszewskiej, realizowany w AŚ w Szczecinie

W obszarze skazani na karę dożywotniego pozbawiania wolności lub 25 lat pozbawienia wolności przyznano I miejsce programowi „Psycho - BHP" autorstwa kpt. Marty Bogny Perkowskiej realizowanemu w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Ex aequo II miejsce przyznano dwóm programom: „Okno na świat" autorstwa por. Ewa Igiel z ZK w Krzywańcu  i programowi „Być bohaterem" autorstwa st. szer. Katarzyny Niemczyckiej realizowanemu w ZK w Głubczycach. Wyróżnieniem nagrodzono program „Jestem" autorstwa szer. Janiny Brusiło i szer. Anny Gawlik.

W obszarze oddziaływań readaptacyjnych z osobami starszymi (60+) przyznano ex aequo I miejsce programowi „Jesień życia" autorstwa ppor. Katarzyny Jabłońskiej z ZK w Zabrzu  i programowi  „Trening uważności " autorstwa por. Katarzyny Pojawy z ZK w Goleniowie. II miejsce zdobył program „Sprawny umysł" szer. Janiny Brusiło z ZK w Czarnem.  Przyznano też dwa wyróżnienia; programowi  „Penitencjarna emerytura"  autorstwa  kpt.  Anny Orzechowskiej-Winnickiej  i kpt. Rafała Dzikowskiego z ZK w Kwidzynie oraz programowi  „Bartnik" autorstwa szer. Andrzeja Plandowskiego i  por. Jakuba Jańczuka z ZK w Białej Podlaskiej.

Wysoka jakość kadry

W zgodnej ocenie organizatorów konkursu, programy - po raz kolejny - zobrazowały wysoką jakość kwalifikacji kadry penitencjarnej oraz dużą pomysłowość w programowaniu oddziaływań penitencjarnych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu br.

Zespół Komunikacji Medialnej CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej