Imponująca kolekcja materiałów archiwalnych oraz bogactwo historii Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu przyciąga uwagę archiwistów. W maju członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich odwiedzili grudziądzką jednostkę.

Archiwum

Archiwum w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu to jedno z większych archiwów na penitencjarnej mapie Polski. Znajduje się w nim ok. 1000 metrów bieżących dokumentacji datowanej od 1945 r. W pomieszczeniach są odpowiednie warunki wilgotności i temperatury, a ich stan jest regularnie monitorowany za pomocą termometrów i higrometru.

Dodatkowo pomieszczenia są wentylowane, wyposażone w świetlówki emitujące minimalne promieniowanie UV oraz zabezpieczone metalowymi drzwiami, które chronią przed włamaniem i pożarem. Okna są osłonięte przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a akta przechowywane na metalowych regałach. Dostęp do najwyższych półek ułatwia drabina. Posadzka posiada powłokę niepylącą.

Według ekspertów warunki panujące w archiwum są godne historii, którą odzwierciedlają zgromadzone w nim dokumenty

Izba historii i pamięci

Historię Służby Więziennej można poznać nie tylko poprzez dokumenty, ale także dzięki pamiątkom przekazywanym przez kolejne pokolenia więzienników. W Grudziądzu te świadectwa historii są wyeksponowane w Izbie Historii i Pamięci. Podczas wizyty członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich mieli okazję obejrzeć akcesoria, fotografie i inne przedmioty z przeszłości. Dodatkowym źródłem wiedzy był film dokumentalny przygotowany przez por. Marcina Nowickiego, w którym funkcjonariusz w wierny sposób przybliżył historię grudziądzkiego więzienia.

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: Mariusz Brzeziński, por. Marcin Nowicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej