350 więźniów znajdzie zatrudnienie przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity na terenie całej Polski. Inicjatywa wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program „Praca dla więźniów”, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

30 stycznia 2020 r. w warszawskiej Hali Całopociągowej PKP Intercity gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Artur Kowalczyk, prezes Zarządu WARS S.A. podpisali umowę wykonawczą na zatrudnienie osadzonych przy sprzątaniu wagonów. W konferencji wzięli udział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślał:

To kolejne nasze przedsięwzięcie w ramach programu „Praca dla więźniów”.  To jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W ramach tego programu resocjalizujemy i pomagamy w jednostkach samorządu terytorialnego. Teraz będziemy rozwijali tę działalność razem ze spółką WARS. Moją intencją jest, aby 17 proc. osadzonych, którzy jeszcze nie pracują, jak najszybciej znalazło zatrudnienie.

Wiceminister resortu aktywów państwowych Janusz Kowalski zapewnił:

– Deklaruję, że program będzie rozszerzany na inne spółki. Współpraca Służby Więziennej ze spółką WARS jest innowacją na skalę europejską. Ma wymierny aspekt biznesowy, bo obecnie wielu przedsiębiorców boryka się z brakiem rąk do pracy, ale też resocjalizacyjny, aktywizujący osadzonych. Jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście miesięcy o tym autorskim przedsięwzięciu Ministra Wójcika będzie mówiła cała Europa.

 

Gen. Kitliński zauważył, że rolą Służby Więziennej jest to, aby osoby przychodzące do więzienia wychodziły z niego lepsze.

Człowiek, który popełnił przestępstwo kiedyś wróci do społeczeństwa. Staramy się dawać mu najlepsze instrumenty do życia na wolności. W warunkach więziennych to praca. Program „Praca dla więźniów” jest potrzebny i dobry, przynosi same korzyści. Budzi duże zainteresowanie wśród naszych europejskich partnerów – mówił gen. Jacek Kitliński.

Przypomniał również o porozumieniu z Pocztą Polską, która od kilku lat zatrudnia prawie 500 skazanych.

 

Mam nadzieję, że to będzie owocna współpraca Wszystko na to wskazuje, ponieważ od października ub.r. w ramach programu pilotażowego do sprzątania wagonów wychodzi już 17 osadzonych. Docelowo zatrudnienie znajdzie 350 skazanych z 12 okręgowych inspektoratów.

– powiedział prezes Zarządu WARS S.A. Artur Kowalczyk.

 

Więcej pracy dla skazanych

Program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne rezultaty. Przed jego wdrożeniem pracowało 24 tys. skazanych, to jest 36 proc., obecnie – ok. 37 tys. więźniów, czyli prawie 60 proc. Oznacza to, że w wyniku podjętych działań zwiększono liczbę zatrudnionych skazanych o ok. 13 tys., a powszechność zatrudnienia wzrosła o ok. 20 proc. I pod koniec ub.r. wynosiła prawie 83 proc. Skala wzrostu oraz osiągnięty obecnie poziom zatrudnienia jest najwyższy od 30 lat. W polskich zakładach karnych przebywa średnio ponad 12 tys. więźniów z zobowiązaniami alimentacyjnymi. Coraz więcej z nich podejmuje odpłatne zatrudnienie. W 2015 r. pracowało prawie 4 tys. takich osadzonych, natomiast w 2019 r. – nieco ponad 6 tys. Dzięki odpłatnej płacy skazani mogą spłacać zadłużenia alimentacyjne. Do pracy kierowane są osoby spełniające kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym: odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustkowego, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji, stosunkowo niedługi okres pozostający do końca kary.

Dobra współpraca i obopólne korzyści

WARS S.A. dba o utrzymanie czystości w pociągach PKP Intercity w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce Docelowo więźniowie zatrudnieni będą w 17 lokalizacjach. Generalnie więźniowie pracują w wielu branżach, m.in. meblarskiej, metalowo-ślusarskiej, spawalniczej, stolarskiej, spożywczej, papierowej, muzycznej czy elektrycznej.Badania pokazują, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu więźnia do społeczeństwa. Pozwala na przystosowanie się do zasad panujących na rynku pracy oraz rozpoczęcie uczciwego życia na wolności.

BGD SW

zdjęcia: Piotr Kochański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej