W dniu 22 listopada 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu odbyły się ćwiczenia specjalistyczne z zakresu realizacji zadań ochronnych. Podczas ćwiczeń Służba Więzienna współdziałała z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną. Cały scenariusz ćwiczeń odzwierciedlał realne sytuacje, jakie mogą wydarzyć się w codziennym życiu funkcjonowania jednostki. Ćwiczenie zawierało dwa epizody.

Pierwszy to wzięcie zakładnika. Tak przygotowany scenariusz pozwolił, by do neutralizacji zagrożenia wykorzystano pracę penitencjarnych negocjatorów oraz działania interwencyjne funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Drugi to pożar magazynu depozytowego- Obok funkcjonariuszy Służby Więziennej w tej części ćwiczeń brali udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Zaplanowana akcja ratowniczo – gaśnicza przebiegła sprawnie i skutecznie. ,

Kluczowym elementem ćwiczeń było doskonalenie procesów decyzyjnych, podejmowanych przez kierownictwo jednostki w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa oraz współdziałanie Służby Więziennej z innymi formacjami. Podnoszenie umiejętności poprzez ćwiczenia, odpowiednią komunikację, wykonywanie zadań wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją pozwala doskonalić powierzane nam obowiązki.

 

 

 

tekst, zdjęcia: ppor. Sylwia Kulawiecka
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej