O pierwszych kobietach w Służbie Więziennej mowa już w 1919r. W Dekrecie o tymczasowych przepisach więziennych z 8 lutego 1919r. czytamy: „Oprócz naczelnika więzienia, personel więzienny stanowią: starsi dozorcy, dozorcy, starsze dozorczynie, dozorczynie (…)”. A jak jest dziś, po 105 latach od tego dokumentu?

Kobiety w Służbie Więziennej 

Niemal 24% osób zatrudnionych w Służbie Więziennej okręgu katowickiego to funkcjonariuszki. Jest ich 610, a wraz z pracownikami cywilnymi ponad 700 osób. Kobiety pełnią służbę na każdym stanowisku, od działu ochrony po administrację i służbę zdrowia. Wiele z nich zajmuje stanowiska kierownicze. W okręgu katowickim jedyna kobieta – dyrektor, kieruje Aresztem Śledczym w Katowicach.

W bezpośrednim kontakcie 

Kobiety obecne są we wszystkich pionach Służby Więziennej, najwięcej w dziale ochrony, penitencjarnym, służby zdrowia, ewidencji i finansach. Spora grupa kobiet zasila działy kwatermistrzowskie, jest wśród nich kilka szefowych kuchni i jedna kobieta – kierowca. Pracują na wszystkich stanowiskach, głównie tych wymagających bezpośredniego kontaktu z więźniami. Prowadzą rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe i terapeutyczne, dokonują kontroli osób skazanych i cel mieszkalnych, uczestniczą w transportowaniu osadzonych, nadzorują pracę skazanych, leczą i wykonują czynności pielęgnacyjne.

Wszystkim Koleżankom, niezależnie od stażu i zajmowanego stanowiska składamy najlepsze życzenia.

opr. mjr Justyna Siedlecka

zdj. archiwum OISW Katowice 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej