Rozpoczynamy realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Zachęcamy szkoły do współpracy!

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania naszej formacji: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas. W wielu jednostkach od dawna prowadzono współpracę z placówkami oświatowymi czy innymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży. Nierzadko odbywały się wizyty szkół w jednostkach penitencjarnych. Dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu ogólnopolskim.

- Jedna z ważnych zasad prawnych mówi o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. Poprzez realizację działań edukacji prawnej w zakresie prewencji przestępstw chcemy uświadomić młodzież w kwestii fundamentalnych zasad prawa karnego, jak również ukazać realia grożące tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Nie bez znaczenia jest również promocja i popularyzacja wiedzy o Służbie Więziennej, formacji dbającej przez całą dobę o bezpieczeństwo Polaków – mówi Kajetan Rajski, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej i proobronnej młodzieży.

Służba Więzienna przygotowała dwa moduły zajęć: jeden na terenie jednostek penitencjarnych, drugi w placówkach oświatowych.

Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawia się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą; prezentacja pracy w Służbie Więziennej oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Grupą docelową zajęć realizowanych przez Służbę Więzienną na terenie jednostek organizacyjnych SW (zakładów karnych, aresztów śledczych) są szkoły ponadpodstawowe.

W ramach drugiego modułu na terenie szkół realizowana jest skrócona wersja zajęć. Grupę docelową tego modułu stanowią szkoły podstawowe (szóste, siódme i ósme klasy) oraz szkoły ponadpodstawowe, jeśli placówka nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach na terenie jednostki penitencjarnej.

Zachęcamy do zgłoszenia szkoły do udziału w programie: KLIKNIJ TUTAJ

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej