Dział penitencjarny mysłowickiego Aresztu zrealizował kolejny program z zakresu kształtowania proekologicznych postaw wśród osadzonych.

Dbanie o środowisko w teorii…..

Podczas zajęć wykładowych przedstawiono uczestnikom zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska. Ukierunkowano skazanych na wypracowanie skutecznych metod dotyczących utrzymywania harmonii z przyrodą w aspekcie makro i mikro regionalnym, poprzez działania promujące zachowania proekologiczne.

Udział w programie z pewnością otwiera przed osadzonymi szansę rozważenia celowości nawykowo podejmowanych działań, co może skutkować zmianą codziennych, szkodliwych przyzwyczajeń również po opuszczeniu przez nich jednostki penitencjarnej.

 

 

…i w praktyce

W części warsztatowej zajęć - funkcjonariusze zorganizowali akcję sprzątania terenów zielonych naszego miasta. Wyselekcjonowana grupa osadzonych posprzątała skwer w dzielnicy Janów, który obecnie tym bardziej chętnie będą odwiedzać mieszkańcy Mysłowic.

Mysłowicki Areszt od kilku lat współpracuje z Urzędem Miasta Mysłowice w kierunku dbania o tereny zielone. Dzięki zaangażowaniu ze strony funkcjonariuszy udało się w ubiegłych latach zorganizować kilka akcji sprzątania terenów zielonych naszego miasta przez osadzonych tutejszego Aresztu. Każdorazowo Areszt angażował osadzonych do tych prac w ramach zatrudnienia nieodpłatnego - wynikającego z ustawowych obowiązków osób pozbawionych wolności.

 

Tekst: Tomasz Janiec, Izabela Chechelska

Zdjęcia: Tomasz Janiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej