Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie powołał z dniem 6 czerwca mjr. Grzegorza Bazydło na  Z-cę Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.

6 lipca br. w świetlicy aresztu odbyła się odprawa kierownictwa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło wręczył nominację mjr. Grzegorzowi Bazydło na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Mjr Grzegorz Bazydło służbę rozpoczął 8 kwietnia 2004r. w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze jako młodszy inspektor działu ewidencji. Od 2019 r. służbę pełnił jako zastępcą kierownika działu penitencjarnego.

Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych .

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy AŚ Olsztyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej