Prezes Zarządu firmy Kuca Damian Kuca przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adamowi Ładniakowi materiał w ilości 130 m.b. oraz 12 kilogramów filamentu do drukarki 3D.

Tymi cennymi darami, z których można uszyć maseczki ochronne oraz wyprodukować elementy plastikowe do przyłbic ochronnych postanowiła podzielić się firma Kuca Sp. z.o.o., dzierżawca hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie. Przypomnijmy, że firma Kuca od 2018 roku współpracuje z Zakładem Karnym w Stargardzie. W hali produkcyjnej o powierzchni 1000mkw. Zatrudnionych jest odpłatnie 50 osadzonych, którzy wykonują elementy oprzyrządowania do sieci trakcji kolejowej. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu osadzeni mają możliwość wsparcia swoich rodzin, spłacić zaległości z tytułu alimentów oraz zadośćuczynić ofiarom popełnionych przestępstw. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a także możliwość kontynuowania zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego.

„… Dziękuję firmie Kuca za owocną współpracę. Jesteście bardzo ważnym elementem w procesie resocjalizacji osadzonych. Widać, że wiedza, doświadczenie waszych pracowników zmienia osadzonych. Dzięki Wam osadzeni mają możliwość z optymizmem patrzeć w przyszłość. Cenne umiejętności, które przekazujecie osadzonym na pewno zaowocują tym, że już nigdy nie powrócą na drogę przestępczą- powiedział Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adam Ładniak.

Maseczki oraz elementy do przyłbic ochronnych będą wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Stargardzie, którzy wyrazili chęć przyłączenia się do walki z koronawirusem. Wytworzony sprzęt ochronny zostanie w pierwszej kolejności przekazany funkcjonariuszom jednostki w Stargardzie. Planowane jest również przekazanie części produkcji instytucjom zewnętrznym.

Poprzez szycie maseczek Firma Kuca oraz Zakład Karny w Stargardzie aktywnie włącza się w walkę z koronawirusem w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej